CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN Odoo Version 11.0-20200826

Information about the CÔNG TY TNHH VĨNH TIẾN instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

Discount On Sale Order
Discount on order line and sales order
CRM
Leads, Opportunities, Activities
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Sản xuất
Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routings
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Điểm bán hàng
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Invoicing Management
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Odoo Websit Bottom to Top
Module is useful for adding functionality to website up down
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Expense Tracker
Xác nhận chi phí, xuất hóa đơn
Bảng điều khiển
Create your custom dashboard
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Open PDF Reports and PDF Attachments in Browser
Open PDF Reports and PDF Attachments in Browser
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Slides
Share and Publish Videos, Presentations and Documents