Bảo Toàn Vị Tuýp 10 ml


- Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.
- Tiêu chuẩn ISO 22000:2005