Bảo Tâm Hộ Mệnh hộp 90 viên


- Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.
- Tiêu chuẩn ISO 22000:2005
- Tiêu chuẩn Global GAP