BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Bà Nguyễn Thị Bích Huệ - Giám đốc công ty TNHH Vĩnh Tiến

Bà Nguyễn Thị Bích Huệ - Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến

Vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong hoạt động sản xuất - kinh doanh từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bangkhen Thutuong 2017 small

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH PHỤ NỮ TOÀN CẦU 2017 TẠI TOKYO

NỮ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

DỰ ÁN TRANG TRẠI SẢN XUẤT ATISO CÔNG NGHỆ CAO

VĨNH TIẾN TẠI HỘI NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH PHỤ NỮ TOÀN CẦU 2014