Hệ thống nhà xưởng - thiết bị

Nhằm mục đích mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đạt các tiêu chuẩn Quốc tế, Công ty TNHH Vĩnh Tiến đã đầu tư xây dựng mới Nhà máy sản xuất Trà và Rượu Vang với tổng kinh phí đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Được bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2005, đến đầu năm 2008 Nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động với đội ngũ cán bộ, công nhân viên hơn 200 người. Khu vực nhà xưởng cùng công nghệ sản xuất mới đã bắt kịp những tiêu chuẩn kỹ thuật trên thế giới. Hiện nay Công ty đã có một hệ thống các đại lý và siêu thị rộng khắp trên cả nước. Công suất hoạt động của Nhà máy đã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

Top